Zrównoważony rozwój – Sustainable development. Debiut Naukowy 2017

wpis w: Uncategorized | 0

W Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej 9 maja 2018 miała miejsce VIII Międzynarodowa Konferencja Naukowa: “Zrównoważony rozwój – Sustainable development. Debiut Naukowy 2017”.

W konferencji uczestniczyła studentka naszego Wydziału Pedagogiki i Psychologii

lic. Patrycja Wąglorz  z II roku II stopnia studiów stacjonarnych specjalność pedagogika wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne. Przedstawiła referat „Zrównoważony dialog narzędziem zmiany społeczeństwa”.

Pani Patrycja Wąglorz została laureatką najlepszego artykułu naukowego opublikowany w recenzowanym sprawozdaniu z konferencji pt.: ,,Zrównoważony rozwój – SUSTAINABLE DEVELOPMENT – Debiut naukowy 2017”.

Podczas wydarzenia miała miejsce premiera czasopisma naukowego “Eunomia: Rozwój zrównoważony jako przedmiot badań w naukach technicznych, humanistycznych i społecznych”, które jest wydawane przez PWSZ pod kierownictwem dr. Henryka A. Kretka i dr. Jakuba Berezowskiego.

Pani Patrycja Wąglorz założyła koło naukowe „Change”, pelniła funkcję przewodniczącej do 2018 roku

Serdecznie gratulujemy i życzmy dalszych sukcesów naukowych

dr hab. Ewa Szadzińska

Dyrektor Instytutu Pedagogiki