Elektorzy wybrani do Kolegium Elektorów WPiPs reprezentujący pozostałych nauczycieli akademickich doktorów i magistrów:

mgr Zofia Malec

dr Małgorzata Mnich

dr Krystyna Moczia

mgr Maria Flakus

dr Ewa Wojtyna

dr Monika Noszczyk-Bernasiewicz

mgr Mateusz Paliga

dr Wioletta Rodek

mgr Łukasz Jach

dr Katarzyna Kowalczewska-Grabowska

dr Agnieszka Majewska-Kafarowska

dr Anna Watoła

 

pracowników niebędących nauczycielami akademickimi:

mgr Urszula Kucharczyk

mgr Agnieszka Pogoda- Ślęzak

 

studentów i doktorantów

Aleksander Meryk

Jan Chrostowski

Natalia Grabolus

Magdalena Marekwia

Marta Wyszyńska

Mateusz Warmuz

Paulina Ceglarz

Klaudia Reszpądek

Agata Grzeszczyk

Anna Pilch

Aleksandra Ryncarz

Mgr Magdalena Hyla

Lista Elektorów spośród pracowników PiPs do kolegium elektorów Uniwersytetu  Śląskiego na kadencję 2016/2020

 

Pracownicy samodzielni:

  1. zw. dr hab.  Barbara Kożusznik, email:  barbara.kozusznik@us.edu.pl
  2. dr hab.  Ewa Jarosz,  email: jarosz@us.edu.pl
  3. zw. dr hab.  Stanisław Juszczyk, email: stanislaw.juszczyk@us.edu.pl
  4. dr hab.  Ewa Syrek, email: ewa.syrek@us.edu.pl
  5. dr hab. Alicja Żywczok , email: alicjazyw@wp.pl

Pozostali nauczyciele akademiccy :

  1. mgr Michał Brol, email: michal@gmail.com
  2. dr Tomasz Huk, email: huk@us.edu.pl
  3. dr Łukasz Jach, email: jach@us.edu.pl
  4. dr Anna Watoła, email: watola@us.edu.pl
  5. dr Ewa Wojtyna, email: ewa.wojtyna@us.edu.pl