Uwaga Studenci, Czas na zmianę, która przywraca sens edukacji

wpis w: Komunikat | 0

 

W roku akademickim 2018/2019 studenci Wydziału Pedagogiki i Psychologii będą mogli uczestniczyć w programie:

 

Tutoring dla najlepszych

      

czyli rozwijać swoje zainteresowania naukowe pod opieką tutora – wybranego nauczyciela akademickiego PiPs

 

Dlaczego warto?

Masz szansę na:

 • indywidualny rozwój naukowy;
 • uzupełnienie programu kształcenia o zagadnienia, które Cię interesują;
 • włączenie się w prace zespołu naukowego Twojego tutora oraz uzyskanie pomocy
  w planowaniu i realizacji własnych pomysłów i projektów;
 • uzyskanie szerszego dostępu do narzędzi badawczych;
 • przygotowanie pod opieką tutora publikacji, wystąpień, projektów grantowych;
 • skuteczniejszą aplikację o stypendia naukowe.

Jak stać się uczestnikiem programu?

– Nabór studentów, zainteresowanych uczestnictwem w programie trwa od 11.12.2018 r.

do 31.12.2018 r.;

– Na stronach internetowych Instytutu Pedagogiki i Instytutu Psychologii zostały zamieszczone informacje na temat Tutorów (zainteresowania naukowe, możliwe obszary badawcze lub też aktualnie realizowane projekty naukowe i dydaktyczne): zapoznaj się, podejmij decyzję, wybierz

– Zgłoś swoją chęć uczestnictwa w programie, wskaż wybranego tutora. W swoim zgłoszeniu  podaj również: kierunek studiów (pedagogika/psychologia), rok studiów, ich stopień  (studia licencjackie/studia magisterskie) oraz rodzaj studiów (dzienne/zaoczne/wieczorowe).

Uwaga! Jeśli tutor zaproponował dodatkowe kryteria rekrutacji należy je uwzględnić  w swoim zgłoszeniu.

Zgłoszeń należy dokonywać drogą elektroniczną na adres e-mailowy koordynatora projektu: violetta.rodek@us.edu.pl);

–  Pomyślna rekrutacja zostanie zakończona podpisaniem deklaracji uczestnictwa w projekcie.

 

Chcesz wiedzieć więcej?

Wejdź na:  htpp://tutor.us.edu.pl

Zapytaj koordynatora projektu na naszym wydziale:

violetta.rodek@us.edu.pl; tel. 791 55 77 84

Tutorzy  

zainteresowania naukowe, obszary badawcze, realizowane projekty naukowe i dydaktyczne

(wykaz osób w ujęciu alfabetycznym)

 

dr hab. Ewa Borowiec

Zakład Dydaktyki Ogólnej i Pedeutologii

 

 • Opis działań edukacyjnych na rzecz zrównoważonego rozwoju prowadzonych przez organizacje pozarządowe.
 • Ocena projektów edukacyjnych na rzecz zrównoważonego rozwoju dostępnych dla pedagogów/nauczycieli w zasobach sieci.
 • Opracowanie planu strategii kształcenia przygotowania się do życia zgodnie
  z wartościami zrównoważonego rozwoju dla studentów pedagogiki/specjalności

 

dr Michał Brol

Zakład Psychologii Pracy i Organizacji

 

 • Funkcjonowanie zespołów, w szczególności zespołów naukowych.
 • Procesy grupowe, w szczególności dynamika dyskusji wewnątrzgrupowej.
 • Popularyzacja psychologii oraz edukacji psychologicznej, w szczególności poprzez media, a zwłaszcza filmy, seriale i programy telewizyjne.
 • Związki psychologii i filmu, w szczególności psychologii w filmie oraz psychologii widza filmowego.

W zgłoszeniu proszę wskazać wybrane obszary i ewentualne własne propozycje tematów w tych obszarach. Oprócz tego proszę wstępnie określić preferowaną formę efektu tutoringu, taką jak: przygotowanie publikacji (naukowej/popularnonaukowej), wystąpienia konferencyjnego lub wniosku grantowego. Proszę również o podanie roku studiów.

Uwaga: oferta skierowana wyłącznie do studentów psychologii

 

mgr Dagmara Dobosz

Katedra Pedagogiki Społecznej

 

 • Problematyki płci społeczno-kulturowej (zagadnienia związane z  pojęciami kobiecości i męskości, stereotypy związane z płcią, medialny wizerunek kobiecości
  • i męskości).
 • Seksualność człowieka, seksualizacja kultury.
 • Niekonwencjonalne metody badania środowiska społecznego (badania partycypacyjne i aktywizujące, warsztat badacza i młodego naukowca).

 

dr hab. Ewa Jarosz

Katedra Pedagogiki Społecznej

 

 • „Prawa człowieka zaczynają się od praw dziecka” – znaczenie ochrony i upowszechniania praw dzieci dla rozwoju społecznego.
 • „Nie dopiero będzie a już ..” jest! – o istocie, możliwościach i barierach rozwoju aktywnego obywatelstwa dzieci (partycypacji społecznej dzieci).
 • Badania dzieciństw (childhoods studies) – nowoczesny paradygmat poznawania problemów dzieci oraz działania na rzecz poprawy sytuacji dzieci i jakości doświadczania dzieciństwa.
 • „Podcięte skrzydła” czyli o przemocy wobec dzieci, jej istocie i znaczeniu indywidualnym i społecznym.

 

dr hab. Violetta Rodek

Zakład Dydaktyki Ogólnej i Pedeutologii

 

 • Autoedukacja, rozumiana jako autonomiczny proces, w którym jednostka jest aktywnym podmiotem, kierującym własnym rozwojem, zgodnie z uznawanymi przez siebie wartościami.
 • Techniki samodzielnego uczenia się – próba obalenia mitów na podstawie najnowszych badań naukowych.
 • Współczesne zagrożenia życia duchowego człowieka.
 • Dobre maniery w pracy i na co dzień, czyli jak ułatwić sobie życie – w stronę rozwoju kultury pedagogicznej.

 

dr Agnieszka Skorupa

Zakład Psychologii Ogólnej

 

 • Związek filmów fabularnych z utrwalaniem przekonań nt. chorób psychicznych
  u młodzieży w wieku 11-13 lat.
 • Profilaktyka zaburzeń zdrowia psychicznego u młodzieży w wieku 11-13 lat
  z zastosowaniem filmów fabularnych.

W zgłoszeniu proszę wskazać wybrany obszar oraz preferowany efekt pracy z tutorem: wystąpienie na konferencji naukowej, publikacja naukowa, publikacja popularnonaukowa, przygotowanie wniosku grantowego. Proszę również o podanie roku studiów.

Uwaga: oferta skierowana wyłącznie do studentów psychologii

 

dr Iwona Wendreńska

Zakład Pedagogiki Specjalnej

 

 • Wspomaganie rozwoju osób ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.
 • Nowatorstwo pedagogiczne.
 • Aktywizacja zawodowa i społeczna osób z niepełnosprawnością lub zaburzeniami
  ze spektrum autyzmu.
 • Samorozwój studentów i pedagogów specjalnych.

 

dr Edyta Widawska

Zakład Teorii Wychowania

 

 • Mediacje i negocjacje społeczne.
 • Prawa człowieka, dziecka oraz osób z niepełnosprawnościami.
 • Edukacja międzykulturowa.
 • Pedagogika rodziny.
 • Działania integracyjne.
 • Aktywizacja społeczności lokalnych (na przykładzie budżetu obywatelskiego).