Statistica. Szkolenie.

wpis w: Uncategorized | 0

Z upoważnienia Pani prof. dr hab. Zofii Piotrowskiej – Seget, Dziekana Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska uprzejmie zapraszamy Pana Dziekana na szkolenie prowadzone w ramach zawartej umowy na dostarczone oprogramowanie Statistica. Szkolenie odbędzie się 5

(wtorek) grudnia 2017 roku w Auli Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska. Szkolenie będzie prowadzone w godzinach od 9 do 14. W załączniku uwiesiłem plakat wyżej wymienionego szkolenia.

 

Program szkolenia:

– Czy badaczowi rzeczywiście jest potrzebna znajomość statystyki?

– Statystyczne aspekty planowania badań empirycznych

– Narzędzia wspomagania analizy danych w Statistica – przykład wprowadzający

– Statystyczne podejście do formułowania i weryfikacji hipotez badawczych

– Błędy wnioskowania statystycznego i moc testu

– Testy istotności różnic, kryteria ich wyboru

– Przykłady doboru i interpretacji wyników testów parametrycznych i nieparametrycznych, Kreator Testów Statystycznych

– Obliczanie mocy testu i szacowanie optymalnej liczebności próby