Skład Rady Instytutu

Członkowie Rady Naukowej Instytutu Pedagogiki (nie poddani procedurze wyboru w oparciu o dorobek, wchodzący w skład  Rady Naukowej Instytutu Pedagogiki na mocy §35 Statutu Uniwersytetu  Śląskiego w Katowicach):

1. Dr hab. Ewa Jarosz

2. Dr hab. Violetta Rodek

3. Dr hab. Andrzej Kasperek

4. Prof. dr hab. Zenon Gajdzica

5. Prof. dr hab. Katarzyna Krasoń

6. Prof. dr hab. Hristo Kyuchukov

7. Prof. zw. dr hab. Anna Nowak

8. Prof. dr hab. Ewa Ogrodzka-Mazur

9. Prof. dr hab. Milon Potmesil

10. Prof. dr hab. Alina Szczurek-Boruta

Członkowie Rady Naukowej Instytutu Pedagogiki (alfabetycznie – wyłonieni w wyniku zastosowania procedury wyboru w  oparciu o najlepszy dorobek):

1. Dr Monika Frania

2. Dr Marcin Gierczyk

3. Dr Tomasz Huk

4. Dr Wojciech Kruszelicki

5. Dr hab. Krzysztof Maliszewski

6. Dr hab. Eugenia Smyrnova-Trybulska

7. Dr hab. Małgorzata Zalewska-Bujak

 

Regulamin obrad Rady Naukowej Instytutu Pedagogiki

Porządek  posiedzenia Rady Naukowej Instytutu Pedagogiki

23-10-2019