Zapobieganie samobójstwom. Poradnik dla nauczycieli i innych pracowników szkoły

„Zapobieganie samobójstwom. Poradnik dla nauczycieli i innych pracowników szkoły” – w książce szczegółowo opisano problem samobójstw wśród młodzieży w wieku szkolnym, metody zapobiegania, wskazano jak wykrywać niepokojące symptomy i na co zwracać szczególną uwagę.

„Mam szczerą wolę”. Propozycja programowa Głównej Kwatery ZHP i Rzecznika Praw Dziecka

Publikacja „Mam szczerą wolę” (Warszawa, 2010), to materiał, który ma zadanie pomóc drużynowym w niełatwiej pracy wychowawczej. Znalazły się w niej wskazówki i pomysły pomagające w kształtowaniu młodych ludzi w drużynie. „Mam szczerą wolę”

Rzecznik Praw Dziecka w Polsce

„Rzecznik Praw Dziecka w Polsce” – Książka opisuje proces kształtowania się instytucji Rzecznika Praw Dziecka w Polsce jako organu państwowego oraz komentarz do ustawy o Rzeczniku Praw Dziecka. Rzecznik Praw Dziecka w Polsce.

Sam na sam z Bogiem

Książka „Sam na sam z Bogiem” autorstwa Janusza Korczaka wydana nakładem Rzecznika Praw Dziecka. Modlitwy Janusza Korczaka posiadają nade wszystko funkcję asertywną, w której unaocznia się relacja między człowiekiem a Bogiem, między człowiekiem a człowiekiem.

Rzecznik praw dziecka- przykłady dobrych praktyk żywieniowych

W poniedziałek, 4 lutego 2013 roku w Zakładzie Żywienia Człowieka Wydziału Zdrowia Publicznego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego, odbyła się konferencja „Żywienie na wagę zdrowia”

Prawo dziecka do edukacji

„Prawo dziecka do edukacji. Założenia pedagogiczno-prawne i bariery realizacyjne” – publikacja wydana w ramach biblioteki Rzecznika Praw Dziecka. Autorką jest Małgorzata Kozak (laureatka głównej nagrody konkursu RPD na najlepszą pracę doktorską).

Prawa Dziecka – dokumenty Organizacji Narodów Zjednoczonych

Zbiór zawiera głównie deklaracje i umowy międzynarodowe ratyfikowane przez Polskę, przyjęte w ramach Organizacji Narodów Zjednoczonych. Wśród nich znajdują się te najważniejsze – Deklaracja Praw Dziecka i Konwencja o prawach dziecka.

Konwencja o prawach dziecka – wybór zagadnień (artykuły i komentarze)

„Konwencja o prawach dziecka – wybór zagadnień (artykuły i komentarze)” pod redakcją naukową prof. Stanisława L. Stadniczeńki, to kolejna książka podejmująca tematykę ochrony praw dziecka, wydana w ramach Biblioteki Rzecznika Praw Dziecka.

Dzieci ofiary przemocy w rodzinie. Raport Rzecznika Praw Dziecka

– publikacja wydana w ramach biblioteki Rzecznika Praw Dziecka, która zawiera opis zjawiska przemocy w rodzinie w odniesieniu do znowelizowanej ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie.

Wykonywanie władzy rodzicielskiej i kontaktów w warunkach istnienia elementu zagranicznego

Bogata i dobrze dobrana literatura oraz orzecznictwo, cytaty i zestaw aktów prawnych, a także osobista refleksja autorki Kornelii Hendrych, skłaniają do uznania książki za rzetelną naukowo, świadcząc jednocześnie o dobrze przygotowanym warsztacie.

Respektowanie prawa do autoekspresji a rytuały oporu gimnazjalistów

Książka „Respektowanie prawa do autoekspresji a rytuały oporu gimnazjalistów” autorstwa Anny Babickiej-Wirkus to kolejna pozycja w Bibliotece Rzecznika Praw Dziecka, wyróżniona w ramach konkursu Rzecznika na najlepszą pracę doktorską dotyczącą praw dziecka.

Grooming – wybrane aspekty prawnokarne i kryminologiczne

Książka „Grooming – wybrane aspekty prawnokarne i kryminologiczne” autorstwa Marty Dąbrowskiej to kolejna pozycja w Bibliotece Rzecznika Praw Dziecka.

Przemoc wobec dzieci w dyskursie publicznym

„Kocham. Nie bije”? – przemoc wobec dzieci w dyskursie publicznym, to kolejna pozycja w Bibliotece Rzecznika Praw Dziecka. Autorka – Anna Siejak zwyciężyła w V edycji konkursu RPD na najlepszą pracę magisterską dotyczącą problematyki praw dziecka.

Ochrona praw dziecka w sytuacjach nadzwyczajnych

Publikacja pt. „Ochrona praw dziecka w sytuacjach nadzwyczajnych” autorstwa Małgorzaty Andrzejczak-Świątek, to kolejna pozycja wydana w ramach Biblioteki Rzecznika Praw Dziecka, wyróżniona w konkursie Rzecznika na najlepszą pracę doktorską.

Dziecko jako podmiot wolności i sumienia wyznania

„Dziecko jako podmiot wolności i sumienia wyznania” autorstwa Izabeli Lach to pozycja, która przypomina, że tzw. trudne tematy, faktycznie stanowią pokoleniowy, rodzinny lub szkolny problem, przede wszystkim wtedy, gdy brakuje dialogu, wysłuchania, zrozumienia.

Rok Janusza Korczaka

„Rok Janusza Korczaka 2012. Nie ma dzieci – są ludzie” – polsko-angielska publikacja pozwalająca lepiej zrozumieć podstawowe założenia wychowania dziecka w duchu korczakowskim.

Przemoc w wychowaniu. Między prawnym zakazem a społeczną akceptacją

Książka autorstwa Ewy Jarosz „Przemoc w wychowaniu. Między prawnym zakazem a społeczną akceptacją” w szczegółowy sposób rozwija problem przemocy w wychowaniu. Od wielowiekowej kontestacji bicia dzieci przechodzi do aktualnego dyskursu o zakazie stosowania kar fizycznych.

Prawo dziecka do szacunku

„Prawo dziecka do szacunku” – książka autorstwa Janusza Korczaka wydana nakładem Rzecznika Praw Dziecka. Zawiera deklarację praw dziecka – w tym najważniejsze prawo dziecka, prawo do szacunku. Ta cienka książeczka powstawała w ciągu wielu lat niestrudzonej pracy.

Prawo dziecka do obojga rodziców

W artykule autorzy Marek Michalak i Paweł Jaros dokonują analizy międzynarodowych aktów prawnych, a zwłaszcza postanowień Konwencji o prawach dziecka pod kątem relacji dziecka z rodzicami. Wskazując na podmiotowość dziecka i przedstawiając katalogi praw dziecka.

Prawa dziecka dokumenty rady europy

„Prawa dziecka. Dokumenty Rady Europy” – publikacja wydana w ramach biblioteki Rzecznika Praw Dziecka. Autorem zbioru i opracowania jest dr Paweł Jaros. Publikacja zawiera kompletny zbiór zarówno ratyfikowanych, jak i podpisanych, ale jeszcze nieratyfikowanych.

Polacy wobec bicia dzieci 2013

TNS OBOP na zlecenie Rzecznika Praw Dziecka zrealizował badania dotyczące stosunku Polaków wobec bicia najmłodszych.

Po co nam edukacja

„Po co nam edukacja? Seminarium I” – publikacja podsumowująca pierwsze seminarium z cyklu „O edukacji od początku” zrealizowane przez Fundację Rozwoju Dzieci im. J.A. Komeńskiego we współpracy z Rzecznikiem Praw Dziecka.

Ochrona rozwoju dziecka przed zagrożeniem w aspekcie prawa międzynarodowego europejskiego i krajowego

„Ochrona rozwoju dziecka przed zagrożeniami w aspekcie prawa międzynarodowego, europejskiego i krajowego” jest publikacją pracy Marzeny Czai, która została wyróżniona w V edycji konkursu Rzecznika Praw Dziecka na najlepszą pracę magisterską z dziedziny praw dziecka.

Jak kochać dziecko

„Jak kochać dziecko. Internat. Kolonie letnie. Dom Sierot” – książka autorstwa Janusza Korczaka wydana nakładem Rzecznika Praw Dziecka. Zbiór trzech części tetralogii „Jak kochać dziecko” jest kierowany do młodego, niedoświadczonego wychowawcy.

Jak kochać dziecko w rodzinie

„Jak kochać dziecko. Dziecko w rodzinie” – książka autorstwa Janusza Korczaka wydana nakładem Rzecznika Praw Dziecka. Jest to pierwsza z czterech części eseju o wychowaniu „Jak kochać dziecko”.

Kodeks bezpiecznej opieki w rodzicielstwie zastępczym

„Kodeks Bezpiecznej Opieki w rodzicielstwie zastępczym” – Publikacja autorstwa Joanny Luberadzkiej–Grucy, Edyty Wojtasińskiej i Jolanty Zmarzlik wydana w ramach biblioteki Rzecznika Praw Dziecka.

Edukacja przedszkolna

„Edukacja przedszkolna: pytanie o demokrację” – Publikacja autorstwa dr Katarzyny Gawlicz i Barbary Rohrborn wydana w ramach biblioteki Rzecznika Praw Dziecka. Książka ta przybliża nowatorski projekt realizowany pod honorowym patronatem Rzecznika Praw Dziecka.

Ochrona dzieci przed uczestnictwem w działaniach zbrojnych we współczesnym prawie międzynarodowym

„Ochrona dzieci przed uczestnictwem w działaniach zbrojnych we współczesnym prawie międzynarodowym” – publikacja wydana w ramach biblioteki Rzecznika Praw Dziecka. Autorką jest Marta Prucnal (laureatka głównej nagrody konkursu RPD na najlepszą pracę doktorską)

Cyberprzestępstwa seksualne na szkodę małoletniego w polskim i amerykańskim porządku prawnym

„Cyberprzestępstwa seksualne na szkodę małoletniego w polskim i amerykańskim porządku prawnym” jest pracą magisterską napisaną przez Karolinę Kudybę pod kierunkiem prof. Janiny Czapskiej.

A Child’s Right to Respect is short, but it is the most important of Janusz Korczak’s pedagogical publications

A Child’s Right to Respect is short, but it is the most important of Janusz Korczak’s pedagogical publications. It should be treated as an educational manifesto, the Old Doctor’s credo. A Child’s Right to Respect – Janusz Korczak