Programe MOST – systemem mobilności studentów i doktorantów

wpis w: Uncategorized | 0

Zachęcamy studentów I i II stopnia kierunków pedagogicznych oraz uczestników studiów III stopnia do zapoznania się z Programem MOST – systemem mobilności studentów i doktorantów.

Od 15 kwietnia do 15 maja 2016 roku – internetowa rejestracja kandydatów na Program MOST na stronie: https://most.uka.uw.edu.pl/

Więcej informacji: http://kandydat.us.edu.pl/node/2281