PRAKTYKI PEDAGOGICZNE – INFORMACJE OGÓLNE

 

 

PRAKTYKI PEDAGOGICZNE – STUDIA I STOPNIA – LICENCJACKIE

Wydziałowy Koordynator d.s. Pedagogicznych Praktyk Studenckich – dr Hewilia Hetmańczyk – pokój 436

 

  1. PRAKTYKA ASYSTENCKA – rok I, semestr 1

 

  1. ŚRÓDROCZNA PRAKTYKA SPECJALIZACYJNA – rok II, semestr 3 i 4

 

  • PEDAGOGIKA (wszystkie specjalności) i PEDAGOGIKA SPECJALNA
  • Raport z przebiegu śródrocznej praktyki specjalizacyjnej (plik do pobrania)
  • Ankieta ewaluacyjna praktyki specjalizacyjnej (plik do pobrania)

 

  1. PRAKTYKA WAKACYJNA – rok III, semestr 5 (wrzesień)

 

 

 

PRAKTYKI PEDAGOGICZNE (RÓŻNICE PROGRAMOWE) – STUDIA II STOPNIA – MAGISTERSKIE  

Koordynator Pomocniczy d.s. Pedagogicznych Praktyk Studenckich studiów II stopnia (magisterskich) – dr Marcin Musioł – pokój 23

 

  • ZASADY ZALICZANIA PRAKTYK PEDAGOGICZNYCH W RAMACH RÓŻNIC PROGRAMOWYCH – STUDIA II STOPNIA – MAGISTERSKIE (plik do pobrania)