Podróż tysiąca mil zaczyna się od pierwszego kroku

wpis w: Uncategorized | 0

Nasi wykładowcy – dr Anna Brosch i dr Anna Watoła z Katedry Pedagogiki Wczesnoszkolnej i Pedagogiki Mediów brały udział w realizacji projektu edukacyjnego Uniwersytetu Śląskiego Dzieci „Podróż tysiąca mil zaczyna się od pierwszego kroku” zrealizowanego pod patronatem Śląskiego Kuratora Oświaty  we współpracy z Katowicami  Miastem Ogrodów Instytucją Kultury im. K. Bochenek.

 

Projekt skierowany był do uczniów szkół podstawowych i klas gimnazjalnych województwa śląskiego. Celem projektu było: promowanie współpracy pomiędzy środowiskiem akademickim i instytucjami kultury oraz podejmowanie działań edukacyjnych na rzecz środowisk szkolnych – propagowanie innowacyjnych form i metod pracy, łączących walory nauki i sztuki – wskazanie nowatorskich rozwiązań edukacyjnych – wskazanie wartości uniwersalnych w formie adaptacji scenicznej wybranej pozycji światowej literatury – rozwijanie zainteresowań czytelniczych wśród dzieci i młodzieży – stymulowanie zamiłowań i pasji artystycznych – promowanie uczniowskich postaw prospołecznych – propagowanie działań podejmowanych na cele społeczne przez udział w wolontariatach i działaniach o charakterze charytatywnym – kreowanie aktywnych postaw nauczycieli i wychowanków wobec edukacji – poszerzanie wiedzy o innych kulturach i modelach edukacji.

We wtorek 27 marca 2018 dr Anna Brosch i dr Anna Watoła wygłosiły wykład ilustrowany o współczesnym życiu i świecie Masajów oraz o sposobach uczenia się w Kenii. Tytuł wykładu „Uczeń w afrykańskiej szkole”. Przez kilka dni w holu Sali Koncertowej Katowice Miasta Ogrodów Instytucji Kultury im. K. Bochenek prezentowana była wystawa fotografii „Szkoła pod Baobabem” dr Anny Watoły. Wystawa ta jest fotograficznym pokłosiem realizowanych projektów naukowych Uniwersytetu  Śląskiego w Katowicach z kenijskimi uczelniami: Kenyatta University, Technical University of Mombasa oraz Pwani University. Częścią projektu była charytatywna zbiórka pomocy szkolnych na rzecz dzieci w Afryce, dla szkół w Kenii – w Amboseli, Bambolulu i Wasini. Projekt spotkał się z ogromnym zainteresowaniem.

Informacje dotyczące projektu:

https://www.us.edu.pl/podroz-tysiaca-mil-zaczyna-sie-od-pierwszego-kroku-projekt-edukacyjny-dla-dzieci-i-mlodziezy

 

Dziekan Uniwersytetu Śląskiego Dzieci w Katowicach dr Jerzy Jarosz przesłał list z podziękowaniem o następującej treści:

Drodzy Studenci, Szanowni Państwo,

zakończył się projekt edukacyjny Uniwersytetu Śląskiego Dzieci „Podróż tysiąca mil zaczyna się od pierwszego kroku” zrealizowany we współpracy z Katowicami  Miastem Ogrodów Instytucją Kultury im. K. Bochenek. Projekt skierowany był do uczniów szkół podstawowych oraz klas gimnazjalnych województwa śląskiego i stał się wielkim sukcesem edukacyjnym współtworzonym przez naszych Studentów oraz zaproszonych Gości.

Projekt spotkał się z ogromnym zainteresowaniem szkół i placówek oświatowych naszego województwa – w ciągu zaledwie kilku dni przyjęliśmy około 4 000 tys. zgłoszeń, jednak ze względów organizacyjnych zaproszenie mogliśmy skierować jedynie do 1000 uczniów.

Przybyłe dzieci, młodzież i nauczyciele stali się aktywnymi odbiorcami treści programowych projektu, z wielką otwartością  uczestnicząc w proponowanych wykładach, spektaklu teatralnym, a także akcji charytatywnej „Szkoła pod Baobabem”.

Serdecznie dziękujemy uczniom i nauczycielom uczestniczącym w projekcie, za okazaną hojność, zaangażowanie i wsparcie akcji charytatywnej na rzecz dzieci mieszkających w Afryce. Zebrane liczne dary: bloki, kredki, nożyczki, linijki, pasty i szczoteczki do zębów, wkrótce dotrą do szkół w ubogich rejonach Kenii.  Wasz bezcenny odruch serca, empatia i poczucie jedności bez granic zamienią się w realną pomoc w codziennym życiu i szkolnej nauce Waszych kenijskich kolegów.

Serdecznie dziękujemy i gratulujemy naszym Studentom realizacji tak trudnego i szczytnego celu edukacyjnego! Dziękujemy Waszym Rodzicom i Bliskim, naszym Gościom współtworzącym projekt oraz Wolontariuszkom wspierającym wszystkie działania UŚD.

Szczególne podziękowania kierujemy na ręce pana Piotra Zaczkowskiego, Dyrektora Katowic Miasta Ogrodów Instytucji Kultury im. K. Bochenek, dzięki którego uprzejmości i życzliwości, wspólnie dokonaliśmy wielkiego kroku w podróży 1000 mil!

Z serdecznymi pozdrowieniami

Kolegium Naukowe Uniwersytetu Śląskiego Dzieci