Organizacja pod nazwą WŁĄCZNIK jest opartą na zasadach dobrowolności uczelnianą organizacją studencką, kołem naukowym, zrzeszającym osoby zainteresowane tematyką szeroko rozumianą inkluzją społeczną.

Siedzibą Organizacji jest Wydział Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, znajdujący się przy ul.Grażyńskiego 53.

Celem działalności Organizacji jest:

  1. działania na rzecz szeroko rozumianej inkluzji społecznej;
  2. upowszechnianie i ochrona wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich;
  3. prowadzenie działalności informacyjnej i doradczej;
  4. prowadzenie punktów poradnictwa pedagogicznego i społecznego;
  5. promocja i organizacja wolontariatu.

Organizacja realizuje swoje cele w szczególności poprzez:

  1. pracę wolontaryjną;
  2. udział w różnego rodzaju wydarzeniach związanych z działaniami na rzecz inkluzji społecznej osób narażonych na wykluczenie społeczne;
  3. organizowanie różnego rodzaju szkoleń i spotkań ze znawcami tematyki dla członków i członkiń Koła;
  4. organizowanie seminariów, konferencji, odczytów, panelów dyskusyjnych, festiwali związanych z celami Koła oraz udział w podobnych inicjatywach organizowanych przez inne podmioty.

Zapraszamy wszystkie zainteresowane osoby do współpracy i działania J

Przewodnicząca Koła: Agnieszka Reifland

Opiekunka naukowa Koła: dr Edyta Widawska

Strona www: http://www.wlacznik.us.edu.pl/

Strona na Facebooku: https://www.facebook.com/kolo.wlacznik/