Koło Inicjatyw Twórczych

Opiekunami koła są: dr Joanna Godawa, dr Magdalena Christ, dr Ewa Gawlik

Koło skupia studentów z różnych kierunków, w których kręgu zainteresowań znajdują się aktywności związane z inicjatywami na rzecz sztuki, twórczości, ekspresji twórczej oraz działań na rzecz osób z niepełnosprawnością.

W roku akademickim 2015/2016 braliśmy dział w:

  • I Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej z cyklu: W przestrzeni niepełnosprawności. Edukacja. Kultura. Terapia, organizowanej przez Zakład Pedagogiki Specjalnej Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach,
  • III Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej „Baśń i bajka – udział w rozwoju dziecka”, organizowanej przez Koło Edukacji Międzykulturowej działające na cieszyńskim Wydziale Etnologii i Nauk o Edukacji UŚ w Katowicach
  • Happeningach organizowanych przez studentów naszego koła, które odbywały się na terenie Wydziału Pedagogiki i Psychologii
  • Nocy Filmów o Niepełnosprawności organizowanej przez nas w przestrzeniach Zespołu Szkół Specjalnych nr4 w Sosnowcu,

 

Spotkania KITu odbywają się w poniedziałki o godz.13.00 w pokoju 231

 

Zapraszamy serdecznie!