Dyrektor Instytutu Pedagogiki dr hab. Prof. UŚ Ewa Jarosz

pokój 120,

e-mail: ewa.jarosz@us.edu.pl

 


Z-ca dyrektora Instytutu Pedagogiki ds. Ogólnych: dr hab. Violetta Rodek

pokój 120