Informacja dotycząca planu zajęć

wpis w: Uncategorized | 0

W związku z pojawiającymi się wątpliwościami dotyczącymi rozbieżności pomiędzy zasadami planowania przyjętymi w systemie USOS a zasadami funkcjonującymi na Wydziale Pedagogiki i Psychologii uprzejmie wyjaśniamy, iż podział na tygodnie parzyste i nieparzyste jest zgodny z kalendarzową numeracją tygodni.

W związku z powyższym prosimy o sprawdzanie planu na stronie http://server-2.pip.us.edu.pl/