INSTYTUT PEDAGOGIKI

Uniwersytet Śląski w Katowicach, ul. Grażyńskiego 53

Aktualności

Dyżury Wydziałowej Komisji Wyborczej

 

Wydziałowa Komisja Wyborcza Wydziału Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu Śląskiego informuje, że dyżuruje w poniższych terminach celem umożliwienia pobrania wzoru zgłoszenia kandydatów w wyborach do WRSS WPiPs UŚ oraz celem umożliwienia zgłoszenia kandydatów:

11:30-12:00, 28.10.13 (poniedziałek), sala 3
9:30-10:00, 29.10.13 (wtorek), sala 3
15:30-16:00, 30.10.13 (środa), sala 3
13:30-14:00, 04.11.13 (poniedziałek), sala 3

Ponadto WKW informuje, iż wzory zgłoszenia kandydatów można pobrać w siedzibie WRSS WNS UŚ w normalnych godzinach dyżurów jej Członków, a także ze strony Samorządu Studenckiego pod adresem http://www.studenci.us.edu.pl/?group=12&id=6895.
W razie potrzeby prosimy o kontakt z Przewodniczącym Wydziałowej Komisji Wyborczej Samorządu Studenckiego Wydziału Pedagogiki i Psychologii UŚ

Pedagogika

Akredytacja, ECTS

Rodzaj i forma studiów

  • stacjonarne I stopnia
  • niestacjonarne (zaoczne) I stopnia
  • stacjonarne II stopnia
  • niestacjonarne (zaoczne) II stopnia

Specjalności

  • Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza
  • Pedagogika resocjalizacyjna z profilaktyką społeczną
  • Pedagogika zdrowia
  • Edukacja wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne
  • Pedagogika rewalidacyjna
  • Promocja zdrowia z profilaktyką uzależnień

Skontaktuj się z nami

Instytut Pedagogiki
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wydział Pedagogiki i Psychologii
ul. Michała Grażyńskiego 53
40-126 Katowice

Sekretariat: mgr Anna Setnik
Pokój: 220
Tel.: 32 3599 723
Fax: 32 3599 812
Email: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Web: pedagogika.us.edu.pl