Katedra Pedagogiki Wczesnoszkolnej i Pedagogiki Mediów Wydziału Pedagogiki i Psychologii

Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach

ma zaszczyt zaprosić na

 III Konferencję Naukową z udziałem gości zagranicznych z serii: „Zróżnicowanie podejść metodologicznych w naukach pedagogicznych”

na temat:

„BADANIA PEDAGOGICZNE PODEJMOWANE W RAMACH PARADYGMATÓW: POZYTYWISTYCZNEGO I NEOPOZYTYWISTYCZNEGO.

KONCEPCJE – BADANIA – WYNIKI”

objętą

patronatem J. M. Rektora Uniwersytetu Śląskiego
prof. dr hab. Andrzeja Kowalczyka

 

Konferencja odbędzie się  7-8 grudzień 2017 w Katowicach w Centrum Informacji Naukowej i Biblioteki Akademickiej (CINiBA) przy ul. Bankowej 11A

 

Komitet naukowy konferencji:

prof. zw. dr hab. Stanisław Juszczyk – przewodniczący

prof. zw. dr hab. Krzysztof Rubacha – zastępca przewodniczącego

prof. PhDr. Martin Bílek, Ph.D. (Czechy)

dr hab. prof. UZ Marek Furmanek

prof. dr hab. Zenon Gajdzica

dr hab. Anna Gaweł

prof. dr hab. Gabriela Kapica

prof. PhD. He Yaomin (Chiny)

dr hab. prof. UR Ireneusz Kawecki

prof. PhD. Yongdeog Kim (Korea Płd.)

prof. zw. dr hab. Wojciech Kojs

prof. PhDr. Viera Kurincová, Ph.D. (Słowacja)

prof. dr hab. Elżbieta Łuczak

doc. PhDr. Josef Malach, CSc. (Czechy)

prof. PhD. Katsuhiko Matsukawa (Japonia)

prof. dr hab. Anna Nowak

dr hab. prof. UZ Wielisława Osmańska-Furmanek

dr hab. prof. USz Elżbieta Perzycka

prof. PhDr. Erich Petlák (Słowacja)

prof. zw. dr hab. Jacek Piekarski

prof. zw. dr hab. Andrzej Radziewicz-Winnicki

prof. zw. dr hab. Adam Stankowski

prof. dr hab. Ewa Syrek

dr hab. prof. APS Franciszek Szlosek

prof. dr. hab. Danuta Urbaniak-Zając

dr hab. prof. APS Maciej Tanaś

prof. dr. hab. Anna Wiłkomirska

prof. dr. Vaiva Zuzevičiūtė (Litwa)

dr hab. Alina Budniak

dr hab. Miroslaw Kisiel

dr hab. Beata Mazepa-Domagała

dr hab. Irena Polewczyk

dr hab. Teresa Wilk

 

Proponowane obszary dyskursu naukowego:

 • Koncepcje badań projektowane i realizowane w paradygmacie pozytywistycznym
 • Koncepcje badań projektowane i realizowane w paradygmacie neopozytywistycznym
 • Badania w działaniu: koncepcje, możliwości i ograniczenia
 • Koncepcje badań ujmujące oba paradygmaty: pozytywistyczny i neopozytywistyczny
 • Praktyka badawcza: problemy, pułapki, błędy
 • Krytyczna analiza teorii opisujących badania w paradygmacie neopozytywistycznym
 • Dyskurs naukowy w badaniach empirycznych
 • Relacje: badacz – badany w badaniach empirycznych oraz ich konsekwencje metodologiczne
 • Interpretacje wyników badań: warianty, kryteria, dylematy
 • Koncepcje badań w pedagogice społecznej
 • Koncepcje badań w pedagogice specjalnej
 • Koncepcje badań w pedagogice przedszkolnej i wczesnoszkolnej
 • Koncepcje badań w pedagogice medialnej

 

Termin nasyłania zgłoszeń ustala się do dnia 25.10.2017.

 

Program III Konferencji Metodologicznej Katowice 7-8.12.2017

Wymogi edycji tekstów

Koszt konferencji wynosi 390 zł i obejmuje uczestnictwo w obradach, materiały konferencyjne, publikację tekstów oraz poczęstunku podczas przerw kawowych, obiady i uroczystą kolację.

Formularz zgłoszeniowy

 

Konto do wpłat:

 

UNIWERSYTET ŚLĄSKI  W KATOWICACH

Bankowa 12 40-007 Katowice

74 1050 1214 1000 0007 0000 7909

z dopiskiem Trzecia konferencja metodologiczna – Katowice

Koszty związane z ewentualnymi noclegami i podróżą ponoszą uczestnicy konferencji we własnym zakresie. Możliwe jest wskazanie osobom zainteresowanym miejsc noclegowych położonych w pobliżu miejsca obrad. Wykaz proponowanych hoteli podany zostanie
w komunikacie 2.

 

 

Komitet Organizacyjny:

Przewodnicząca: dr Małgorzata Mnich

Sekretarz: dr Marcin Musioł

Członek: mgr Zofia Malec

 

Kontakt:

Zapytania prosimy kierować e-mailowo, bądź telefonicznie na adres:

 

konferencja.kpwipm@gmail.com

Katedra Pedagogiki Wczesnoszkolnej i Pedagogiki Mediów

Wydziału Pedagogiki i Psychologii

Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach

tel. 32 3599736 lub 783-895-066