Dokumenty wymagane do obrony pracy dyplomowej

wpis w: Uncategorized | 0
  • 1 drukowany dwustronnie w miękkiej oprawie egzemplarz pracy dyplomowej, zgodny z elektroniczną wersją pracy umieszczoną przez studenta w APD, podpisany własnoręcznie przez studenta i promotora.

Jeżeli praca dyplomowa obejmuje załączniki w formie innej niż pisemna, student załącza płytę CD zawierającą te załączniki.

Strona tytułowa pracy i strona druga pracy zawierająca oświadczenie studenta oraz słowa kluczowe, muszą być wykonane wg wzoru, stanowiącego załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 69 Rektora UŚ z dnia 18 maja 2015 r.

http://bip.us.edu.pl/sites/bip.us.edu.pl/files/prawo/zal20156902.pdf

  • 4 zdjęcia do dyplomu o wymiarach 45 x 65 mm.
  • Indeks ze wszystkimi wymaganymi zaliczeniami (uzupełnione karty różnic programowych proszę dostarczać niezwłocznie po zaliczeniu).
  • Deklaracja przystąpienia Studenta do bazy absolwentów lub oświadczenie o złożeniu deklaracji na innym kierunku.

Szczegóły są dostępne na koncie studenta na USOSWEB w zakładce DLA WSZYSTKICH           lub na stronie  http://www.absolwent.us.edu.pl/powstala-baza-absolwentow-us

  • Dowód wpłaty – 60 zł – wpłata na bankowe konto indywidualne dostępne na USOSWEB w zakładce DLA WSZYSTKICH

. Umowa licencyjna w 2 egz.(podpis w miejscu licencjodawca i uzupełniony        pkt. 2)

W przypadku ubiegania się także o odpis dyplomu w j. obcym należy dołączyć:

  1. Dowód wpłaty – 40 zł – wpłata na bankowe konto indywidualne dostępne na USOSWEB w zakładce DLA WSZYSTKICH
  2. 1 zdjęcie do dyplomu o wymiarach 45 x 65 mm (identyczne z poprzednimi)
  3. Podanie do Dziekana Wydziału zgodne z Załącznikiem nr 1 do Zarządzenia nr 34 Rektora UŚ

http://bip.us.edu.pl/sites/bip.us.edu.pl/files/prawo/zal20143401.pdf

Wydział Pedagogiki i Psychologii nie wystawia suplementów w j. obcym. W takim przypadku należy indywidualnie ubiegać się o tłumaczenie u tłumacza przysięgłego.