8 Międzynarodowe Seminarium Korczakowskie Genewa 21.05.2016

Pani Dr hab. Ewa Jarosz wzięła udział w 8 Międzynarodowym Seminarium Korczakowskim, Genewa 21.05.2016 z udziałem Rzecznika Praw Dziecka Marka Michalaka, członków Komitetu Praw Dziecka ONZ oraz Ambasadora Polski przy Biurze Narodów Zjednoczonych w Genewie Piotra Stachańczyka, zorganizowanym przez International Korczak Association kierowanym przez Panią Batię Gilad. Seminarium poświęcone było problemom dzieci w kontekście migracji.

Zagłosuj na Studenta i Doktoranta Roku!

Znamy już nazwiska osób wyróżnionych w tegorocznej, 8. edycji Konkursu Wyróżnień JM Rektora UŚ (możecie zapoznać się z nimi tutaj). Jednak o tym do kogo powędruje najwyższy z laurów zadecydujecie Wy – członkowie naszej społeczności akademickiej! Jak co roku pytamy Was: który student i który doktorant Waszym zdaniem zachwycił, czyja działalność naukowa, sportowa, artystyczna czy społeczna zasługuje na dodatkowe wyróżnienie?

Read More

Komu potrzebna jest szkoła wyższa? Indywidualność-lokalność-bolonizacja-europeizacja

Szanowni Państwo,

serdecznie zapraszamy do udziału  w  ogólnopolskiej konferencji naukowej „Komu potrzebna jest szkoła wyższa? Indywidualność-lokalność-bolonizacja-europeizacja”która odbędzie się w dniach 8-9 września 2016 roku w Międzyzdrojach. Organizatorem jest Instytutu Pedagogiki Wydziału Humanistycznego Uniwersytetu Szczecińskiego  i redakcja czasopisma „Pedagogika Szkoły Wyższej”.

Spotkanie konsultacyjne ekspertów ONZ na temat przemocy wobec dzieci

Dr hab. Ewa Jarosz wspólnie z Rzecznikiem Praw Dziecka Markiem Michalakiem wzięła udział w spotkaniu konsultacyjnym ONZ ekspertów na temat przemocy wobec dzieci, problemów bullyingu i cyberbullyingu, które zorganizowane zostało we Florencji w dniach 9-10 maja przez Specjalnego Reprezentanta Sekretarza Ogólnego ONZ ds. przemocy wobec dzieci Panią Martę Santos Pais, przy współudziale UNICEF Office of Research Innocenti. Spotkanie konsultantów stanie się, obok informacji złożonych przez poszczególne kraje, podstawą opracowania światowego raportu Specjalnego Reprezentanta ONZ ds. przemocy wobec dzieci na temat ochrony dzieci przed bullyingiem i cyberbullyingiem.

Read More