Uwaga studenci OW2, MOW1, MOW2, MEWiP1 !!!

Zajęcia z przedmiotów:  Seminarium – OW2, Teoretyczne podstawy pracy opiekuńczo-wychowawczej (wykład i ćwiczenia) –  MOW1, Animacja społeczno-kulturowa (wykład) MOW2, Elementy zarządzania oświatą – MEWiP1 (wykład)

prowadzone przez dr Irenę Przybylską rozpoczną się w połowie listopada w formie zblokowanej.

Szczegóły planu zajęć z ww. przedmiotów zostaną przekazane w późniejszym terminie.

Dzieci w roli badaczy

W 2006 roku ukazał się raport ONZ pt. „World report on violence against children” opracowany przez brazylijskiego naukowca Paula Sérgia Pinheiro i dotyczący przemocy doznawanej przez dzieci na całym świecie. W opublikowanym materiale jednym z przełomowych rozwiązań było uwzględnienie głosu dzieci, które opowiadały o swoich, niejednokrotnie trudnych i skomplikowanych doświadczeniach. Raport wzbudził głębokie zainteresowanie w środowisku naukowym, wpłynął również m.in. na gwałtowny wzrost liczby państw (w tym Polski) w których wprowadzono całkowity zakaz stosowania kar cielesnych wobec dzieci. Ich głos stał się ponadto ważny i słyszalny w prowadzonych na świecie badaniach psychologicznych i socjologicznych. O tym, dlaczego warto słuchać najmłodszych obywateli, opowiada dr hab. Ewa Jarosz z Katedry Pedagogiki Społecznej Uniwersytetu Śląskiego, społeczny doradca Rzecznika Praw Dziecka.

Więcej

Śp. doc. dr Henryk Gąsior

Z bólem i smutkiem
przyjęliśmy wiadomość o śmierci

śp.
doc. dra Henryka Gąsiora

emerytowanego pracownika naukowo-dydaktycznego
Uniwersytetu Śląskiego,
organizatora i Dziekana Wydziału Pedagogiki i Psychologii,
Dyrektora Instytutu Pedagogiki
oraz Kierownika Zakładu Pedagogiki Społecznej,

cenionego nauczyciela akademickiego

 i  wychowawcy wielu pokoleń studentów pedagogiki.

Rodzinie oraz  Najbliższym
wyrazy współczucia składają

Dziekan  oraz cała  społeczność akademicka

Wydziału Pedagogiki i Psychologii
Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach