Bozie, czyli jak wygląda Bóg?

Spotkanie współorganizowane było przez Koło naukowe „Włącznik”, którego opiekunem naukowym jest dr Edyta Widawska, z główną bohaterką spotkania Karolina Oponowicz, która z pasją dzieliła się z uczestnikami i uczestniczkami spotkania informacjami o swojej książce i kulisach jej tworzenia – „Bozie, czyli jak wygląda Bóg?”. Książce nie tylko dla dzieci

Staż naukowym w Kijowskim Uniwersytecie im. Borisa Grinczenki

W maju dr Edyta Widawska oraz dr hab. prof. UŚ Ewa Wysocka przebywały na stażu naukowym w Kijowskim Uniwersytecie im. Borisa Grinczenki. Aktywnie uczestniczyły w odbywającym się w tym czasie „Międzynarodowym tygodniu nauki” oraz wykonały wiele prac naukowych i dydaktycznych, uczestniczyły w recenzowaniu prac magisterskich i w spotkaniu Katedry Pedagogiki poświęconemu próbnej obronie prac magisterskich.

Read More

I Interdyscyplinarna Konferencja Studencko-Doktorancka

Dnia 12.05.2017 roku na Wydziale Pedagogiki i Psychologii odbyła się I Interdyscyplinarna Konferencja Studencko-Doktorancka pt. „Współczesny człowiek w obliczu (nie) przychylnej rzeczywistości”. Organizatorem Konferencji była Wydziałowa Rada Samorządu Doktorantów oraz Katedra Pedagogiki Społecznej Wydziału Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.

Read More