Instrukcja wyboru specjalności dla studentów I roku studiów stacjonarnych i niestacjonarnych studia I stopnia

W związku z koniecznością wyboru specjalności studiów na kierunku: Pedagogika został ustalony następujący harmonogram działań:

  1. Każdy student I roku zobowiązany jest do złożenia pisemnej deklaracji wyboru specjalności według załącznika nr 1 (deklaracja powinna być opatrzona numerem albumu i własnoręcznym podpisem).
  2. Deklarację należy złożyć w odpowiednim dziekanacie w terminie od 04.2018 – 7.05.2018. Dla usprawnienia procedury, deklaracje może złożyć starosta grupy.

Read More

XVI Ogólnopolski Festiwal Ekspresji

Zakład Pedagogiki Twórczości i Ekspresji Dziecka Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach

Zakład Muzykoterapii Akademii Muzycznej im. Karola Szymanowskiego w Katowicach

Katedra Malarstwa Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach

Miejski Dom Kultury „Koszutka” w Katowicach

 XVI Ogólnopolski Festiwal Ekspresji

„WOKÓŁ TEATRU”

9-10-11  kwietnia 2018 r.

 

Read More