Zaliczenia zajęć z tzw. „modułu ogólnouczelnianego” 2015/2016

Szanowne Studentki/ Szanowni Studenci Uniwersytetu Śląskiego,

uprzejmie informujemy, że stosownie do przepisów rozporządzenia MNiSW z dnia 3 października 2014 r. w sprawie warunków prowadzenia studiów na określonym kierunku i poziomie kształcenia w semestrze letnim roku akademickiego 2015/2016 każdy ze studentów I roku studiów drugiego stopnia (magisterskich) poniższych kierunków studiów jest zobowiązany do zaliczenia zajęć z tzw. „modułu ogólnouczelnianego”.

Read More

VIII edycja Wyróżnień JM Rektora Uniwersytetu Śląskiego

Ruszyła VIII edycja konkursu Wyróżnień JM Rektora Uniwersytetu Śląskiego. Wyróżnienia przyznawane są studentom i doktorantom za osiągnięcia i realizację inicjatyw w następujących dziedzinach działalności: społecznej, kulturalnej, artystycznej, sportowej, naukowej oraz za wspieranie i inicjowanie życia studenckiego. Wyróżnienie, obejmujące działalność od rozpoczęcia studiów, można otrzymać jednorazowo.

Read More