Życzenia świąteczne

kolorowe-pisanki-4

 

Pogodnych Świąt Wielkanocnych, pełnych wiary, nadziei i miłości, radosnego wiosennego nastroju oraz serdecznych spotkań w gronie rodziny i przyjaciół,

Nauczycielom akademickim, pracownikom administracji, studentom i naszym przyjaciołom, życzą

Dyrekcja Instytutu Pedagogiki

Dr hab. Ewa Szadzińska

Dr Krystyna Moczia

Dr Sabina Koczoń-Zurek

Kierownik Katedry Pedagogiki Wczesnoszkolnej i Pedagogiki Mediów

Prof. zw. dr hab. Stanisław Juszczyk

Kierownik Katedry Pedagogiki Społecznej

Prof. dr hab. Ewa Syrek

Zaliczenia zajęć z tzw. „modułu ogólnouczelnianego” 2015/2016

Szanowne Studentki/ Szanowni Studenci Uniwersytetu Śląskiego,

uprzejmie informujemy, że stosownie do przepisów rozporządzenia MNiSW z dnia 3 października 2014 r. w sprawie warunków prowadzenia studiów na określonym kierunku i poziomie kształcenia w semestrze letnim roku akademickiego 2015/2016 każdy ze studentów I roku studiów drugiego stopnia (magisterskich) poniższych kierunków studiów jest zobowiązany do zaliczenia zajęć z tzw. „modułu ogólnouczelnianego”.

Read More

VIII edycja Wyróżnień JM Rektora Uniwersytetu Śląskiego

Ruszyła VIII edycja konkursu Wyróżnień JM Rektora Uniwersytetu Śląskiego. Wyróżnienia przyznawane są studentom i doktorantom za osiągnięcia i realizację inicjatyw w następujących dziedzinach działalności: społecznej, kulturalnej, artystycznej, sportowej, naukowej oraz za wspieranie i inicjowanie życia studenckiego. Wyróżnienie, obejmujące działalność od rozpoczęcia studiów, można otrzymać jednorazowo.

Read More