Inauguracja Roku Akademickiego 2018/2019

Szanowni Państwo – Pracownicy, Doktoranci i Studenci

wraz z Radą Wydziału Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu Śląskiego
oraz Radą Samorządu Studenckiego mam zaszczyt zaprosić Państwa

na XLIII Wydziałową Inaugurację Roku Akademickiego 2018/2019, która odbędzie się
2 października 2018 r. o godz.10.00 w Auli im. Józefa Pietera, mieszczącej się w Gmachu Wydziału Pedagogiki i Psychologii, ul. Grażyńskiego 53

 

Wykład inauguracyjny pt. Metodologia a etyka w badaniach naukowych wygłosi dr hab. Zbigniew Spendel.

 

Dziekan Wydziału Pedagogiki i Psychologii

Prof. zw. dr hab. Stanisław Juszczyk

Dr hab. Ewa Jarosz kandydatem na Rzecznika Praw Dziecka

 

Dr hab. Ewa Jarosz z Katedry Pedagogiki Społecznej Wydziału Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu Śląskiego została kandydatem na Rzecznika Praw Dziecka. Wniosek o nominację podpisało ponad trzydzieści organizacji pozarządowych, swoje poparcie wyrazili również przedstawiciele środowisk naukowych. Kandydatura została ogłoszona podczas konferencji prasowej w Bibliotece Uniwersyteckiej w Warszawie w poniedziałek 9 lipca 2018 roku. Kadencja obecnego Rzecznika Marka Michalaka kończy się 27 sierpnia.

Read More

Wizyta naszej kadry naukowej w Zakładzie Poprawczym w Trzemesznie w dniu 20 czerwca 2018 roku

W dniu 20 czerwca 2018 roku odbyła się kolejna wizyta badawcza naszych pracowników w zakładzie poprawczym. Tym razem dr Monika Noszczyk-Bernasiewicz oraz dr hab. Maciej Bernasiewicz byli w ZP w Trzemesznie (k. Gniezna), jednym z dwóch najcięższych zakładów w kraju. W tzw. zakładzie poprawczy o wzmożonym nadzorze wychowawczym znajduje się młodzież, która popełniła poważne czyny karalne a dodatkowo przebywała wcześniej w innych zakładach poprawczych, gdzie stwarzała poważane trudności wychowawcze (np. niesubordynacja wobec kadry, bunt, stwarzanie zagrożenia dla innych wychowanków).

Read More

Wyróżnienia JM Rektora UŚ dla studentów i doktorantów – głosowanie na Studenta i Doktoranta Roku

Zachęcamy do głosowania na Studenta i Doktoranta Roku! Spośród wszystkich kandydatów – osób, które otrzymają 21 czerwca Wyróżnienie JM Rektora UŚ cała społeczność akademicka Uniwersytetu Śląskiego ma okazję wybrać Studenta i Doktoranta Roku 2018 – osobę, która ze względu na swoją działalność bądź osiągnięcia zasługuje na szczególne wyróżnienie. Z Wydziału Pedagogiki i Psychologii UŚ nominowane są dwie osoby: Wiola Friedrich i Katarzyna Słania.

Read More