Kolokwium zaliczeniowe z prof. Katarzyną Krasoń

Szanowni Państwo

poprawa kolokwium zaliczeniowego odbędzie się 17 września w następujących godzinach:

Zagadnienia kultury współczesnej – studia niestacjonarne – godzina 10.00-10.30
Polisensoryczna analiza tekstu – studia stacjonarne i niestacjonarne 11.00-11.30
Osoby posiadające zaliczenia i pragnące otrzymać wpisy zapraszam także 17.09 około 12.00-13.00.

Natomiast poprawa przedmiotu Zagadnienia kultury współczesnej – studia stacjonarne – odbędzie się 20.09 o godzinie 11.00. We wtorek również będzie możliwość uzyskania wpisu po godzinie 11.30.

Proszę czekać na mnie przy portierni lub zapytać na portierni o to, w jakiej sali odbywają się kolokwia.
Życzę powodzenia

Katarzyna Krasoń

Drugi nabór na studia II stopnia (magisterskie) niestacjonarne kierunku Pedagogika

Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna ogłasza drugi nabór od 6.09 do 5.10.2016 roku na studia II stopnia (magisterskie) niestacjonarne kierunku Pedagogika na specjalności:

  • Edukacja wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne
  • Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza
  • Pedagogika resocjalizacyjna z profilaktyką społeczną
  • Pedagogika rewalidacyjna
  • Promocja zdrowia z profilaktyką uzależnień
  • Wychowanie przedszkolne z nauczaniem języka obcego: język angielski