Wspólny projekt naukowy Uniwersytetu Śląskiego i Kuratorium Oświaty

1 grudnia 2016r. JM Rektor Uniwersytetu Śląskiego prof. zw. dr hab. Andrzej Kowalczyk oraz  Śląska Kurator Oświaty Urszula Bauer – podpisali porozumienie w sprawie realizacji badań dotyczących korzyści uczniów drugiego etapu edukacyjnego szkoły podstawowej z terenu województwa śląskiego osiąganych w związku z wykorzystywanymi mediami online i offline.

Read More