Pracownicy

Maliszewski Krzysztof, dr hab. (Kierownik)

Adiunkt
krzysztof.maliszewski@us.edu.pl
32 3599 710

 

Kempa Grażyna, dr hab.

Adiunkt

kempa.grazyna@interia.pl

32 3599 797

 

Koczoń-Zurek Sabina, dr

Adiunkt

sakozu@op.pl
32 3599 757

 

Majewska-Kafarowska Agnieszka, dr

Adiunkt
agnieszka.majewska-kafarowska@us.edu.pl
32 3599 785

 

Michalski Łukasz, dr

Adiunkt
michalskitg@gmail.com
32 3599 710

 

Przybylska Irena, dr

Adiunkt
irenaprzybylska@poczta.onet.pl
32 3599 757

 

Sulik Monika, dr

Adiunkt
monika.sulik@us.edu.pl
32 3599 785

 

Ruszkowski Piotr, mgr

Asystent

ruszkowski.piotr2015@gmail.com
32 3599 738


 

Temat badań statutowych:

Rozwój polskiej myśli i praktyki pedagogicznej i andragogicznej

Zakład Podstaw Pedagogiki i Historii Wychowania łączy optykę diachroniczną i synchroniczną, prowadząc transdyscyplinarne badania myśli oraz praktyki wychowania (metodologicznie zorientowane na perspektywę hermeneutyczną i metody jakościowe) ze szczególnym uwzględnieniem problematyki:

 • filozoficznych i kulturowych podstaw pedagogiki,
 • historycznego wymiaru myśli pedagogicznej i kształcenia,
 • tożsamości i edukacji człowieka dorosłego
 • symbolicznych oraz emocjonalnych aspektów edukacji i kultury.

Obecnie realizowane tematy badawcze:

 

 • Transdyscyplinarny potencjał pedagogiki
 • Aktualizacja pedagogiki kultury
 • Teoria historii wychowania
 • Społeczno-kulturowe i biograficzne uwarunkowania starzenia się i starości
 • Kultura emocjonalna i kultury szkoły
 • Całożyciowy rozwój i wychowanie człowieka dorosłego w ujęciu interdyscyplinarnym i w perspektywie biograficznej
 • Kształcenie kobiet i nauczycielstwa polskiego w XIX i XX wieku

 


 

 Najważniejsze publikacje z lat 2010-2015:

 

 1. Between History and the Theory of Education. Methodology, Traditions, Quest, Agnieszka Stopińska-Pająk (Ed.), Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2015.
 2. Krzysztof Maliszewski, Ciemne iskry. Problem aktualizacji pedagogiki kultury, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2013.
 3. Krzysztof Maliszewski, Pedagogika na pograniczu światów. Eseje z cyklu „Medium Mundi”, Katowice 2015.
 4. Grażyna Kempa, Kształcenie nauczycieli szkolnictwa ogólnokształcącego na Górnym Śląsku w latach 1865-1976, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2011.
 5. Agnieszka Majewska-Kafarowska, Narracje biograficzne a poczucie tożsamości kobiet, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2010.
 6. Łukasz Michalski, Seks i trwoga, czyli autorytet w estetykach zgrozy i afirmacji. „Er(r)go” 2013, nr 1 (26).
 7. Łukasz Michalski, Szachy Bachelarda, czyli gra o oddech teoretyczny pedagogiki jako metahumanistyki (wokół Historii autorytetu wobec kultury i edukacji Lecha Witkowskiego). „Transdyscyplinarne Studia o Kulturze (i) Edukacji” 2012-2013, nr 7-8.
 8. Irena Przybylska, Emotional aspects of school education- curricula and relationship context. „Us-China Educational Review B” 2014, vol. 4, no. 7.
 9. Irena Przybylska, Pedagogiczne odczytanie koncepcji inteligencji emocjonalnej. Nowe przestrzenie uczenia się, [w:] Współczesna przestrzeń edukacyjna. Geneza. Przemiany. Znaczenie, Wiktor Żłobicki (red.), Impuls, Kraków 2013.
 10. Monika Sulik, Kobiety w nauce. Podmiotowe i społeczno-kulturowe uwarunkowania, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2010.
 11. Sabina Koczoń-Zurek, Szanse dla autorytetu zawodowego nauczyciela, [w:] Współczesna przestrzeń edukacyjna. Geneza, przemiany, nowe znaczenia, Ewa Musiał, Małgorzata Bednarska (red), Impuls, Kraków 2013.
 12. Sabina Koczoń-Zurek, Pozytywna więź międzyludzka w środowisku pracy jako komponent profilaktyki syndromu wypalenia zawodowego, [w:] Znajomość. Koleżeństwo. Przyjaźń. Dynamizm ewaluowania więzi emocjonalnej, Alicja Żywczok (red),  Wydawnictwo Akademickie „Żak”, Warszawa 2014.