II Ogólnopolska Konferencja Metodologiczna:
„Zróżnicowanie podejść metodologicznych w naukach pedagogicznych”
z udziałem gości zagranicznych 

Ustroń, 09-10 listopada 2016 r.

 

Tematyka konferencji obejmować będzie aktualne tendencje w projektowaniu, prowadzeniu badań ilościowych i jakościowych, a także badań mieszanych oraz analizie ilościowo-jakościowej wyników badań. Problemy metodologiczne w naukach pedagogicznych chcemy potraktować bardzo szeroko: pokazując ich kontekst społeczno-kulturowy, ideologiczny, teoretyczne zakorzenienia oraz możliwości zastosowania.

Pragniemy stworzyć okazję do dyskusji, debaty i wymiany poglądów między wszystkimi uczestnikami spotkania wokół następujących bloków tematycznych:

  • badania jakościowe w naukach pedagogicznych;
  • badana ilościowe w naukach pedagogicznych, ze szczególnym uwzględnieniem elementów pomiaru oraz metod statystycznych;
  • złożoność i niejednorodność metodologiczna w naukach pedagogicznych;
  • badania pedagogiczne w perspektywie projektów unijnych i krajowych;
  • badania aktualnej sytuacji edukacyjnej;
  • społeczny kontekst badań pedagogicznych;
  • etyczny kontekst badań pedagogicznych.

 

Proponujemy dialog reprezentantów różnych ośrodków naukowych z kraju oraz zagranicy w następujących formach: wykłady, referaty w sekcjach, sesja posterowa, debata.


 Komitet Naukowy:

prof. zw. dr hab. Stanisław Juszczyk – Przewodniczący

dr.h.c. prof. PhDr. Beata Kosová, CSc. (Słowacja)

prof. PhDr. Bronislava Kasáčová, CSc. (Słowacja)

prof. dr hab. Larysa Lukianova (Ukraina)

prof. zw. dr hab. Waldemar Furmanek

prof. zw. dr hab. Ryszard Gerlach

prof. zw. dr hab. Jerzy Kunikowski

prof. zw. dr hab. Bronisław Siemieniecki

prof. PhDr. Martin Bílek, Ph.D. (Czechy)

prof. PhDr. Viera Kurincová, CSc. (Słowacja)

prof. PhDr. Erich Petlák, CSc. (Słowacja)

prof. UZ dr hab. Wielisława Osmańska-Furmanek

prof. UZ dr hab. Marek Furmanek

prof. APS dr hab. Maciej Tanaś

doc. PhDr. Josef Malach, CSc. (Czechy)

dr hab. Alina Budniak

dr hab. Beata Mazepa-Domagała

dr hab. Irena Polewczyk

dr hab. Mirosław Kisiel

 

Organizator Konferencji:

 

Katedra Pedagogiki Wczesnoszkolnej i Pedagogiki Mediów

Wydział Pedagogiki i Psychologii

Uniwersytet Śląski w Katowicach

 Komitet  Organizacyjny:

dr Hewilia Hetmańczyk – Przewodnicząca

mgr Ewelina Kawiak – Sekretarz

dr Marcin Musioł – Członek

dr Tomasz Huk – Członek


Informacje organizacyjne:

Data: 09-10.11.2016 r.

Miejsce obrad: Hotel Uzdrowiskowy „Wilga” w Ustroniu, ul. Zdrojowa 7,    43-450 Ustroń http://www.wilga-hotel.pl/

 Język konferencji: polski, słowacki, czeski, ukraiński.

Zgłoszenia na konferencję można dokonać wypełniając i przesyłając formularz zgłoszeniowy,  do 30 września 2016 r. Szczegółowy program wraz z osobową kwalifikacją do obrad plenarnych i poszczególnych sekcji prześlemy Państwu w wersji elektronicznej do 15 października 2016 r.

Koszt udziału w Konferencji wynosi 270 zł i obejmuje: wygłoszenie referatu w sekcji, materiały konferencyjne, certyfikat poświadczający udział w konferencji, bufet kawowy, dwa obiady, uroczystą kolację w stylu góralskim oraz koszty publikacji. Publikacja może mieć miejsce (decydują recenzenci) w czasopiśmie punktowanym w języku angielskim „The New Educational Review” – 15 punktów lub w recenzowanej monografii w języku polskim i/lub językach narodowych – 4 punkty. Informacje o zasadach publikacji w „The New Educational Review” znajdują się na stronie: http://www.educationalrev.us.edu.pl/

Koszty podróży oraz noclegi pokrywają uczestnicy konferencji lub jednostki delegujące. Istnieje możliwość rezerwacji noclegu w Hotelu Wilga – recepcja@wilga-hotel.pl tel. 33 856 63 00.
Na hasło „Uniwersytet Śląski – konferencja” otrzymacie Państwo 40% rabat na nocleg ze śniadaniem.

Opłaty konferencyjnej prosimy dokonywać do 1 października 2016 r. na podany numer konta bankowego: 74 1050 1214 1000 0007 0000 7909, w tytule przelewu wpisując: Konferencja Metodologiczna – Ustroń, imię i nazwisko.

W przypadku pytań prosimy o kontakt mailowy: konferencja.kpwipm@gmail.com

mgr Ewelina Kawiak – +48 507 660 423
dr Hewilia Hetmańczyk – +48 504 914 783.

 

formularz zgłoszeniowy