OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA NAUKOWA Z CYKLU: W przestrzeni niepełnosprawności. Edukacja. Kultura. Terapia. W 2016 roku planujemy rozpoczęcie corocznych spotkań naukowych członków ośrodków pedagogicznych w Polsce, poświęconych zagadnieniom istotnym z punktu widzenia rozwoju pedagogiki specjalnej, jej aspektu teoretycznego i sfery praktycznej. Celem Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej z tego cyklu jest wymiana doświadczeń pomiędzy przedstawicielami krajowych ośrodków naukowych i praktykami zajmującymi się działaniami w zakresie teorii i praktyki edukacji, kultury i rehabilitacji osób ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

Komunikat

Komunikat 2

Harmonogram warsztatów

Wymogi edytorskie

Zgłoszenie