Informacja dotycząca X edycji konkursu Wyróżnień Rektora

Jego Magnificencja Rektor Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, prof. dr hab. Andrzej Kowalczyk ogłosił rozpoczęcie przyjmowania zgłoszeń studentów i doktorantów do X edycji konkursu Wyróżnień Rektora. Wyróżnienia są przyznawane za osiągnięcia i realizację inicjatyw w dziedzinach: społecznej, kulturalnej, artystycznej, sportowej, naukowej, popularnonaukowej oraz za wspieranie i inicjowanie życia studenckiego.

O wyróżnienie może starać się:

– student (studia I i II stopnia traktuje się łącznie)

– doktorant (również, jeśli otrzymał już wyróżnienie będąc studentem)

– uczestnik innych form edukacji akademickiej (Uniwersytetu Śląskiego Dzieci, Uniwersytetu Śląskiego Młodzieży, Uniwersytetu Śląskiego Maturzystów, Uniwersytetu Trzeciego Wieku).

We wniosku należy wskazać rodzaj działalności od dnia uzyskania statusu studenta, doktoranta, uczestnika lub słuchacza do dnia złożenia aplikacji.

Kandydaci mogą składać wnioski w sekretariacie Prodziekana ds. Studiów Stacjonarnych (p. 120) do 28 marca.

Sorry, comments are closed for this post.