Smartfon w wychowaniu dzieci w okresie wczesnego dzieciństwa

Zapraszamy do zapoznania się artykułem, w którym  Tomasz Huk przedstawił wyniki badań, które dotyczyły  sposobu wykorzystania smartfona w wychowaniu dzieci w okresie wczesnego dzieciństwa.

W badaniach jakościowych uczestniczyły: matka dwuletniej dziewczynki oraz matka trzyletniego chłopca. W wyniku badań ustalono, że medium to wykorzystywane jest przez matki przede wszystkim: – aby zająć uwagę dziecka, na czas w którym matki mogły wykonać inne czynności, – aby uspokoić dziecko w chwili zdenerwowania lub jako nagrodę. Ustalono, że badane matki są świadome zagrożeń związanych z wykorzystaniem w wychowaniu „cyfrowego smoczka”.

Artykuł jest w wersji angielskiej:

Smartfon w wychowaniu dzieci w okresie wczesnego dzieciństwa. Perspektywa rodzicielskich możliwości i zagrożeń.

Sorry, comments are closed for this post.