Goście z Preszowa

Naukowcy z Uniwersytetu Preszowskiego byli kolejnymi gośćmi, którzy odwiedzili Wydział Pedagogiki i Psychologii w ramach programu Erasmus+.

 

Pani PaedDr. Mária Zahatňanská, PhD. spędziła kilka dni w Katowicach realizując swój pobyt dydaktyczny w Uniwersytecie Śląskim. Towarzyszyli jej Pani Mgr. Eva Kušnírová, PhD. oraz Pan  Mgr. Miron Pukan, PhD. W ramach wizyty goście spotkali się z koordynatorem Erasmus+ z pionu Pedagogika, następnie zwiedzili Wydział oraz dzięki uprzejmości pracowników Instytutu Psychologii uczestniczyli w krótkim spotkaniu w laboratorium psychologicznym.

Ze względu na zainteresowania badawcze Pani Mária Zahatňanská nawiązała kontakt z pracownikami Zakładu Pedagogiki Twórczości i Ekspresji Dziecka w Instytucie Pedagogiki, jak również przeprowadziła warsztaty twórcze dla dwóch grup studentów. Nad stroną dydaktyczną zajęć czuwała Pani mgr Iwona Tomas, na ręce której składamy ogromne podziękowania za zaangażowanie i współpracę.

Zainteresowanych studiowaniem na Uniwersytecie w Preszowie studentów zapraszamy do kontaktu z koordynatorem Erasmus+. Dr Monika Frania dysponuje prezentacją słowackiej uczelni pozostawioną przez gości.

Mimo zimnej listopadowej aury naukowcy zwiedzili również Katowice oraz Kraków.

Sorry, comments are closed for this post.