Krajowa Konsultacja dotycząca problemu kar cielesnych w wychowaniu

W dniach 29.11-1.12 w Warszawie w Biurze Rzecznika Praw Dziecka odbyła się Krajowa Konsultacja dotycząca problemu kar cielesnych w wychowaniu oraz ich eliminacji w ramach udziału Rzecznika Praw Dziecka jako partnera w międzynarodowym projekcie „Non-violent childhoods; moving on from corporal punishment in the Baltic Sea Region, którego Polska jest jednym z pięciu partnerów obok Szwecji, Finlandii, Łotwy i Estonii.

Ze strony polskiej krajowym koordynatorem projektu jest dr hab. Ewa Jarosz z Katedry Pedagogiki Społecznej naszego Wydziału. Relacje z trzydniowej ogólnokrajowej konferencji przedstawione są na stronach Rzecznika Praw Dziecka: http://brpd.gov.pl/aktualnosci/krajowa-konsultacja-dziecinstwo-bez-przemocy-w-kierunku-odchodzenia-od-kar-cielesnych

oraz  http://brpd.gov.pl/aktualnosci/krajowa-konsultacja-dobre-praktyki-ngo-sow-i-zadania-mediow

Sorry, comments are closed for this post.