POROZUMIENIE O WSPÓŁPRACY DYDAKTYCZNO-NAUKOWEJ

W dniu 21.11.2017 r., zostało podpisane POROZUMIENIE  O WSPÓŁPRACY DYDAKTYCZNO-NAUKOWEJ pomiędzy Uniwersytetem Śląskiem oraz  Gminą Sosnowiec i Zespołem Szkół Specjalnych Nr 4 w Sosnowcu.

Prorektor ds. Kształcenia i Studentów – prof. dr hab. Ryszard Koziołek reprezentował Uniwersytet Śląski, Gminę Sosnowiec – Prezydent Miasta – Arkadiusz Chęciński , a Zespół Szkół Specjalnych – Dyrektor Iwona Durek

Przedmiotem  porozumienia jest nawiązanie współpracy dydaktyczno-naukowej prowadzącej do uzyskania wysokiego poziomu nauczania – realizowanego w nowatorskich
i aktywizujących uczniów i nauczycieli formach, umożliwiającego kompleksowy rozwój procesów edukacyjnych.

Realizatorem porozumienie  ze strony Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach jest Wydział Pedagogiki i Psychologii.

W uroczystości wzięli udział:

Prorektor ds. Kształcenia i Studentów – prof. dr hab. Ryszard Koziołek

Prezydent Miasta Sosnowca – Arkadiusz Chęciński

Dyrektor Szkoły – Iwona Durek

Dyrektor Instytutu Pedagogiki – dr hab. Ewa Szadzińska

Zastępca Dyrektora Instytutu Pedagogiki – dr Sabina Pawlik

Kierownik Zakładu Pedagogiki Specjalnej – prof. dr hab. Anna Nowak

Przedstawiciele Zakładu Pedagogiki Specjalnej:

Dr Anida Szafrańska

Dr Ewa Gawlik

Przewodniczący Rady Samorządu Studenckiego

Studenci II roku Pedagogiki Specjalnej

Sorry, comments are closed for this post.