Czasopismo „The New Educational Review”

Na podstawie weryfikacji informacji z ankiety czasopisma The New Educational Review oraz analizy wydań czasopisma z 2016 roku, Eksperci Index Copernicus wyznaczyli wartość wskaźnika ICV (Index Copernicus Value) za rok 2016.

ICV 2016 = 93.32

Sorry, comments are closed for this post.