Staż naukowy w Instytucie Pedagogicznym Uniwersytetu im. Borysa Grinczenki w Kijowie (ciąg dalszy….)

W ramach odbywanego stażu naukowego pracownicy Zakładu Teorii Wychowania naszego Wydziału: dr Edyta Widawska i Prof. UŚ dr hab. Ewa Wysocka uczestniczą w różnych działaniach naukowych Instytutu Pedagogicznego Uniwersytetu im. Borysa Grinczenki. Przesyłamy kilka informacji o naszych działaniach.

  1. Uczestnictwo w zebraniach naukowych Katedry Teorii Wychowania: pracownicy Katedry i Profesor Lisa M. Blank (Uniwersytet w Montanie, USA; Department of Teaching and Learning) w trakcie roboczego spotkania na temat zmian w edukacji w Ukrainie (zdjęcie nr 1).
  2. Uczestnictwo w zebraniu naukowo-dydaktycznym Katedry Teorii Wychowania z doktorantami i studentami. Tematem wiodącym była jakość kształcenia i efekty kształcenia studentów (zdjęcia nr 2-3).
  3. Uczestnictwo w naukowym spotkaniu roboczym Katedry Teorii Wychowania, na którym omawiano wspólne obszary badań i działania naukowe w ramach odbywanego stażu (zdjęcie nr 4).
  4. Uczestnictwo w spotkaniach ze studentami, w trakcie których omawiano problemy kształcenia studentów w Polsce i w Ukrainie (zdjęcia nr 5-6).
  5. Prowadzenie badań w ramach własnego projektu naukowego (zdjęcia nr 7-8).
  6. Uczestnictwo w konferencji nt. współczesnych strategii w edukacji pedagogicznej, która odbyła się w dniach 02-03 listopada 2017 roku w Uniwersytecie Borysa Grinczenki (the I International Scientific-practical Conference: “CONTEMPORARY STRATEGIES OF PEDAGOGICAL EDUCATION IN THE DIMENSIONS OF BUILDING A SOCIETY OF SUSTAINABLE DEVELOPMENT AND INTERCULTURAL INTEGRATION”), (zdjęcia 9-11).

Oprócz realizowania celów naukowych stażu w czasie wolnym poznajemy Kijów i jego okolice dzięki uprzejmości prof. Ludmiły Horuzhy Kierownika Katedry Wychowania (zdjęcia 12-15).

 

Sorry, comments are closed for this post.