Wyniki wyborów do Samorządu Doktorantów Wydziału Pedagogiki i Psychologii

Wydziałowa Komisja Wyborcza Samorządu Doktorantów Wydziału Pedagogiki i Psychologii informuje, że w wyniku wyborów, które odbyły się dnia 16 października 2017 roku wyłoniono nowy skład Wydziałowej Rady Samorządu Doktorantów:

  • mgr Katarzyna Słania (Przewodnicząca), kontakt: kasiaslania@poczta.onet.pl
  • mgr Marta Dziarnowska
  • mgr Małgorzata Klimasz
  • mgr Grażyna Dzwonowska
  • mgr Alina Nowak
  • mgr Aleksandra Madej
  • mgr Adam Łojan

 

Podczas spotkania wyborczego wybrano również przedstawiciela doktorantów do Uczelnianej Rady Samorządu Doktorantów – mgr Małgorzatę Klimasz, kontakt: gosia.klimasz@gmail.com

Sorry, comments are closed for this post.