Staż naukowy w Instytucie Pedagogicznym Uniwersytetu im. Borysa Grinczenki w Kijowie

Pracownicy Zakładu Teorii Wychowania naszego Wydziału: dr Edyta Widawska i Prof. UŚ dr hab. Ewa Wysocka, przebywają od 30 września 2017 roku na trzymiesięcznym stażu naukowym w Instytucie Pedagogicznym Uniwersytetu im. Borysa Grinczenki w Kijowie, który realizowany jest w ramach otrzymanego stypendium Ministra Szkolnictwa Wyższego i Nauki.

W trakcie odbywanego stażu, 6 października 2017 odbyło się ukraińsko-polsko-amerykańskie spotkanie/seminarium typu „okrągły stół”, którego tematem wiodącym była „Nowoczesna edukacja w globalnym kontekście przestrzeni publicznej: wyzwania, problemy i perspektywy”, w którym brały udział, jako zaproszeni goście: Prof. UŚ dr hab. Ewa Wysocka i dr Edyta Widawska oraz Profesor Lisa M. Blank (Uniwersytet w Montanie, USA; Department of Teaching and Learning).

Celem okrągłego stołu była wymiana doświadczeń naukowych, określenie obszarów współpracy i wymiany doświadczeń praktycznych, odnoszących się do obecnego stanu oraz perspektyw rozwoju nauki i edukacji w Stanach Zjednoczonych, w Ukrainie i w Polsce.  Na spotkaniu omówiono między innymi problem organizacji procesu edukacyjnego specjalistów szkoleniowych przedszkola, szkół podstawowych, a także współczesne tendencje w rozwoju systemu kształcenia integracyjnego; problemy relacji „stan – szkoła – rodzice” na poziomie globalnym i wiele innych.

Spotkanie miało charakter naukowy i edukacyjno-szkoleniowy. Wzięli w nim udział pracownicy naukowo-dydaktyczni Instytutu Pedagogiki, doktoranci Uniwersytety, studenci różnych specjalności i zaproszeni goście związani z praktyką pedagogiczną.

http://pi.kubg.edu.ua/proinstitut/novyny/podii/109-podii/2239-ukraine-polish-american-round-table-discussion-the-modern-education-in-the-context-of-globalization-of-public-space-challanges-problems-prospectives-2.html

 

 

Sorry, comments are closed for this post.