Z wielkim żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci Śp. doc. dr Henryka Gąsiora

Z wielkim żalem

przyjęliśmy wiadomość o śmierci

Śp.  doc.  dr Henryka Gąsiora

 

wieloletniego pracownika naukowo-dydaktycznego Uniwersytetu Śląskiego

                 organizatora i Dziekana Wydziału Pedagogiki i Psychologii w latach 1976-1981,

                 Dyrektora Instytutu Pedagogiki  oraz Kierownika Zakładu Pedagogiki Społecznej

Żegnamy

Osobę nam bliską, cenioną i szanowaną przez współpracowników i studentów. Życzliwością i otwartością zjednywał sobie ludzi do wielostronnej działalności naukowej, organizacyjnej i społecznej.

Cześć Jego Pamięci

Dyrektor Instytutu Pedagogiki,

Kierownik Katedry Pedagogiki Społecznej

Kierownik Katedry Pedagogiki Wczesnoszkolnej  i Pedagogiki Mediów

oraz  społeczność  akademicka

 

Sorry, comments are closed for this post.