I Interdyscyplinarna Konferencja Studencko-Doktorancka

Dnia 12.05.2017 roku na Wydziale Pedagogiki i Psychologii odbyła się I Interdyscyplinarna Konferencja Studencko-Doktorancka pt. „Współczesny człowiek w obliczu (nie) przychylnej rzeczywistości”. Organizatorem Konferencji była Wydziałowa Rada Samorządu Doktorantów oraz Katedra Pedagogiki Społecznej Wydziału Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.

Głównym celem konferencji była interdyscyplinarna wymiana poglądów i doświadczeń dotyczących funkcjonowania człowieka we współczesnym świecie z perspektywy wyzwań stawianych przed jednostkami, zbiorowościami oraz instytucjami.

Uczestnikami konferencji byli zarówno przedstawiciele Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, ale również innych ośrodków naukowych z całej Polski, a także praktyków z różnych dziedzin.

Konferencja podzielona była na część plenarną, sesję posterową oraz kilka sekcji tematycznych, podczas których uczestnicy mogli wymieniać się swoją wiedzą,  doświadczeniami i poglądami.

Wszystkim uczestnikom serdecznie dziękujemy za udział w konferencji i zapraszamy do zapoznania się z krótką fotorelacją.

 

Sorry, comments are closed for this post.