Spotkanie informacyjne nt. wolontariatu w Punktach Pomocy Ofiarom Przestępstw

Biuro Karier Uniwersytetu Śląskiego wraz z Komendą Wojewódzką Policji w Katowicach po raz kolejny organizuje m. in. dla studentów pedagogiki, spotkanie informacyjne nt. wolontariatu w Punktach Pomocy Ofiarom Przestępstw.

Spotkanie to odbędzie się 11 stycznia br. o godz. 10:00 w rektoracie Uniwersytetu Śląskiego (aula K. Lepszego) a o godz. 13:00 w sali 209 u Państwa na wydziale.

W związku z tym faktem uprzejmie proszę o zamieszczenie informacji na stronie Państwa instytutu i przekazanie informacji studentom.

Link do bliższych informacji: http://bk.us.edu.pl/wolontariat-w-punktach-pomocy-ofiarom-przestepstw-6

Sorry, comments are closed for this post.