Praktykodawca Roku Województwa Śląskiego

Szanowni Państwo,

Uniwersytet Śląski w Katowicach rozpoczął realizację III edycji konkursu „Praktykodawca Roku Województwa Śląskiego”. Misją konkursu jest szeroko pojęte promowanie idei organizowania wartościowych staży i praktyk, a jednym z jego celów – wyłonienie podmiotów gospodarczych z województwa śląskiego, które organizują praktyki lub staże o wysokim standardzie oraz walorze edukacyjnym dla studentów.

Przyznanie nagrody Praktykodawcy Roku Województwa Śląskiego ma stanowić sygnał dla studentów i absolwentów, że uczestnictwo w praktyce czy stażu zorganizowanym przez nagrodzoną firmę umożliwia realne zdobywanie wiedzy i doświadczenia zawodowego w organizacji troszczącej się o jakość ich organizacji. Natomiast dla firm nagroda jest potwierdzeniem posiadania i utrzymywania najwyższych standardów podczas realizacji praktyk lub staży. W efekcie Konkurs wpływa nie tylko na ułatwienie tranzycji z edukacji wyższej na rynek pracy, ale tworzy też swego rodzaju standardy.

 

Jest to unikatowy Konkurs w skali regionu i kraju, dlatego zwracam się z prośbą o jego promowanie wśród studentów Uniwersytetu Śląskiego. W załączeniu przesyłam informację o Konkursie.

 

 

Z wyrazami szacunku

prof. zw. dr hab. Andrzej Noras

 

Prorektor ds. Badań Naukowych

Uniwersytetu Śląskiego

 

Praktykodawca 2016_informacja prasowa dla studentów

Sorry, comments are closed for this post.