Wspólny projekt naukowy Uniwersytetu Śląskiego i Kuratorium Oświaty

1 grudnia 2016r. JM Rektor Uniwersytetu Śląskiego prof. zw. dr hab. Andrzej Kowalczyk oraz  Śląska Kurator Oświaty Urszula Bauer – podpisali porozumienie w sprawie realizacji badań dotyczących korzyści uczniów drugiego etapu edukacyjnego szkoły podstawowej z terenu województwa śląskiego osiąganych w związku z wykorzystywanymi mediami online i offline.

Projekt naukowy realizowany jest przez zespół z Katedry Pedagogiki Wczesnoszkolnej i Pedagogiki Mediów. W skład zespołu wchodzą: dr Tomasz Huk – kierownik projektu badawczego,  dr Anna Brosch – członek zespołu badawczego, dr Monika Frania – członek zespołu badawczego,  dr Marcin Musioł – członek zespołu badawczego.

Sorry, comments are closed for this post.