Wyniki wyborów do Wydziałowej Rady Samorządu Doktorantów

Wydziałowa Komisja Wyborcza Samorządu Doktorantów Wydziału Pedagogiki i Psychologii informuje, że w wyniku wyborów, które odbyły się 7 października 2016, wyłoniono nowy skład Wydziałowej Rady Samorządu Doktorantów:

 •     mgr Katarzyna Słania (Przewodnicząca), kontakt kasiaslania@poczta.onet.pl

  ·      mgr Marta Dziarnowska

  ·      mgr Małgorzata Klimasz

  ·      mgr Klaudia Maksim-Dąbrowska

  ·      mgr Aleksandra Wróbel-Murshid

  Podczas spotkania wyborczego wyłoniono także przedstawiciela doktorantów do Uczelnianej Rady Samorządu Doktorantów – mgr Aleksandrę Wróbel-Murshid, kontakt: aleksandramariawrobel@gmail.com

Sorry, comments are closed for this post.