Trzeci nabór na studia niestacjonarne II stopnia specjalność edukacja wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne

Trzeci nabór na studia niestacjonarne II stopnia specjalność edukacja wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne jest zgłoszony z poniższymi datami:

Rejestracja w IRK: 14.10.16, od 8:00 do 17.10.16 do 23:55 Ogłoszenie wyników: 19.10.16, godz. 12:00 Składanie dokumentów: 21-22.10.16

Harmonogram

Sorry, comments are closed for this post.