Spotkanie konsultacyjne ekspertów ONZ na temat przemocy wobec dzieci

Dr hab. Ewa Jarosz wspólnie z Rzecznikiem Praw Dziecka Markiem Michalakiem wzięła udział w spotkaniu konsultacyjnym ONZ ekspertów na temat przemocy wobec dzieci, problemów bullyingu i cyberbullyingu, które zorganizowane zostało we Florencji w dniach 9-10 maja przez Specjalnego Reprezentanta Sekretarza Ogólnego ONZ ds. przemocy wobec dzieci Panią Martę Santos Pais, przy współudziale UNICEF Office of Research Innocenti. Spotkanie konsultantów stanie się, obok informacji złożonych przez poszczególne kraje, podstawą opracowania światowego raportu Specjalnego Reprezentanta ONZ ds. przemocy wobec dzieci na temat ochrony dzieci przed bullyingiem i cyberbullyingiem.

DSC03380

We Florencji o bullying’u i cyberbullying’u

Sorry, comments are closed for this post.