Koło Naukowe CHANGE

Dnia 7 kwietnia 2016 roku członkowie Koła Naukowego CHANGE Patrycja Wąglorz, Paulina Stępień, Joanna Skiba, Julia Iracka, Agnieszka Hora oraz Żaneta Sucheta uczestniczyli w II Ogólnopolskiej Konferencji „Nauki społeczne i humanistyczne – zakres współpracy na rzecz włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa”  zorganizowanej przez Instytut Psychologii Uniwersytetu Śląskiego. Spotkanie odbyło się w Katowicach w Centrum Informacji Naukowej i Biblioteka Akademicka przy ulicy Bankowej.

Tematyka konferencji toczyła się wokół wykluczenia społecznego, które jest wielowymiarowe i przybiera różnorodną formę ekonomiczną, przestrzenną, społeczno-kulturową oraz instytucjonalną. Nawiązując do działalności zespołu dotyczącą zrównoważonego rozwoju, mieliśmy przyjemność zaprezentować wyniki naszych badań dotyczące przekonań o godności człowieka wśród studentów. Przewodnicząca naszego koła naukowego Patrycja Wąglorz przedstawiła wyniki zwracając uwagę na wielopłaszczyznowe pojmowanie i odbieranie pojęcia ‘godność’, które staje się kluczem do akceptacji drugiego człowieka bądź jego wykluczenia z różnych sfer życia społecznego.

Sorry, comments are closed for this post.