XIV OGÓLNOPOLSKI FESTIWAL EKSPRESJI DZIECIĘCEJ I MŁODZIEŻOWEJ

25-27 kwietnia 2016r. XIV OGÓLNOPOLSKI FESTIWAL EKSPRESJI DZIECIĘCEJ I MŁODZIEŻOWEJ pod hasłem „Oblicza arteterapii”

Organizatorami OFEDiM są:

Centrum Ekspresji Dziecięcej przy Bibliotece Śląskiej w Katowicach

Zakład Pedagogiki Twórczości i Ekspresji Dziecka Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach

Biblioteka Śląska

Akademia Muzyczna im. K. Szymanowskiego w Katowicach

Filharmonia Śląska im.  H. M. Góreckiego w Katowicach

oraz MDK „Koszutka” w Katowicach

 


 

Pragniemy serdecznie zaprosić na XIV edycję Ogólnopolskiego Festiwalu Ekspresji Dziecięcej i Młodzieżowej. W tym roku pole naszego zainteresowania koncentrować się będzie wokół zjawiska wsparcia rozwoju, usprawniania i terapii przez sztukę. Mamy nadzieję, że spotkanie wszystkich osób zajmujących się niniejszą tematyką, stworzy szansę na debatę o pożądanym kształcie budowania zrębów dyscypliny naukowej jaką jest arteterapia. Chcemy rozmawiać o systemie kształcenia arteterapeutów, prowadzeniu badań empirycznych ustalających zakres stosowalności technik wykorzystujących sztukę jako medium zmiany, zarówno w przestrzeniach edukacyjnych, jak i artystycznych i terapeutycznych.

 

XIV Ogólnopolski Festiwal Ekspresji Dziecięcej i Młodzieżowej skierowany jest zatem do pedagogów (zwłaszcza resocjalizacyjnych), animatorów, artystów (muzyków, plastyków, ludzi teatru, filmu), literaturoznawców zajmujących się wykorzystaniem książki w terapii, nauczycieli wszystkich szczebli edukacji, terapeutów oraz pracowników ośrodków akademickich, a więc wszystkich, którzy upatrują   w ekspresji bazę dla działalności wspierającej rozwój, usprawniającej i stymulującej jakość życia dzieci i młodzieży.

 

Adresatem naszych działań są oczywiście przede wszystkim dzieci i młodzież, to dla nich tworzymy okazję do prezentacji swoich osiągnięć   w zakresie muzyki, plastyki, teatru czy tańca, a koncertom, spektaklom czy wystawom towarzyszyć będzie namysł naukowo-metodyczny. Tradycją naszych spotkań bowiem stało się już organizowanie prezentacji dziecięcych i młodzieżowych we wszystkich sferach twórczości artystycznej oraz konferencji naukowej. W tym roku szczególne miejsce zajmą w tym kontekście przykłady ekspresji stosowanej w terapii, rehabilitacji, reedukacji czy resocjalizacji.

Wszystkie informacje o festiwalowych wydarzeniach artystycznych i naukowych znajdują się na stronie internetowej XIV OFEDiM: www.festiwalekspresji.us.edu.pl

 

Sorry, comments are closed for this post.