Przemoc w wychowaniu. Miedzy prawnym zakazem a społeczną akceptacją

Ewa Jarosz , Przemoc w wychowaniu. Miedzy prawnym zakazem a społeczną akceptacją, wydana przez Biuro Rzecznika Praw Dziecka, Warszawa 2015.

Praca jest  efektem prowadzonego przez nią na zlecenie Rzecznika Praw Dziecka od 2011 roku monitoringu społecznych postaw wobec przemocy w wychowaniu.

Autorka prezentuje w niej zarówno teoretyczne podstawy badań stosowania kar cielesnych , jak i wyniki  badań surveyowych, które realizowane są co roku na ogólnopolskiej reprezentatywnej próbie badawczej. Rezultaty badań obejmują kilka kwestii związanych ze zjawiskiem wykorzystywania przemocy w wychowaniu tj. poziom społecznej akceptacji zachowań przemocy w relacjach z dziećmi, uznawanie  bicia dzieci za metodę wychowawczą, wiedzę o prawnym zakazie bicia dzieci, postawy wobec interwencji w sytuacje przemocy w stosunku do dzieci oraz gotowość do reagowania na  sytuacje przemocy wobec dzieci.

Książka  może być  traktowana nie tylko jako przykład opracowania społecznego problemu, jakim jest stosowanie kar cielesnych w Polsce, ale także jako przykład problemowej diagnozy społecznej. Stanowić może ona interesującą dla pedagogów i studentów pedagogiki pozycję przedstawiającą przemoc w wychowaniu ale także możliwości metodologiczne, diagnostyczne jej badania.

Książka (wersja pdf) jest udostępnia przez Rzecznika Praw Dziecka

http://brpd.gov.pl/ksiazki-informatory-poradniki/przemoc-w-wychowaniu-miedzy-prawnym-zakazem-spoleczna-akceptacja

Sorry, comments are closed for this post.