Zaliczenia zajęć z tzw. „modułu ogólnouczelnianego” 2015/2016

Szanowne Studentki/ Szanowni Studenci Uniwersytetu Śląskiego,

uprzejmie informujemy, że stosownie do przepisów rozporządzenia MNiSW z dnia 3 października 2014 r. w sprawie warunków prowadzenia studiów na określonym kierunku i poziomie kształcenia w semestrze letnim roku akademickiego 2015/2016 każdy ze studentów I roku studiów drugiego stopnia (magisterskich) poniższych kierunków studiów jest zobowiązany do zaliczenia zajęć z tzw. „modułu ogólnouczelnianego”.

Komunikat

Sorry, comments are closed for this post.