Oświadczenia o zapoznaniu się z Regulaminem Ochrony Korzystania i Zarządzania Wynikami Prac Intelektualnych na UŚ

Uwaga Studenci!

Zgodnie z Zarządzeniem Rektora UŚ

http://bip.us.edu.pl/zarzadzenie-nr-1472015

zobowiązuje się wszystkich studentów do podpisania i złożenia: Oświadczenia o zapoznaniu się z Regulaminem Ochrony Korzystania i Zarządzania Wynikami Prac Intelektualnych na UŚ

http://bip.us.edu.pl/regulamin/regulamin-prac-intel.

Wzór oświadczenia znajduje się w załączniku do Zarządzenia

http://bip.us.edu.pl/zarzadzenie-nr-1472015

 

Oświadczenie należy dostarczyć wraz z indeksem składanym do zaliczenia semestru zimowego.

Sorry, comments are closed for this post.